Проведе се обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен кредит

На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за общинския дълг, на 25 октомври 2016 г., в зала 316 на Община Нова Загора, се състоя обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от 8 000 000 лв, средствата, от който ще бъдат използвани за осъществяване на разходи от капиталовата програма на общината и рефинансиране на съществуващи кредити. Присъстваха кметът Николай Грозев, председателят на ОбС Нова Загора Георги Николов, заместник-кметовете Маргарит Тодоров и Ивайло Енев, секретарят Веселина Трънова, директор Дирекция "Финансово-административна дейност" Иванка Михова и началник отдел „Счетоводен” Радка Димитрова. Основната цел на г-н Грозев и неговия екип е намаляване на лихвените разходи на общината.
„Предвид участието на Общината в Европейски проекти за периода 2017-2023 г., е необходимо да разполагаме със собствени финансови ресурси за оборотни средства за окончателното разплащане и съфинансиране по новите проекти.” - каза градоначалникът. Председателят Георги Николов и заместник-кметът Маргарит Тодоров отговориха на въпроси на местни медии, че Общината е икономически устойчива и поемането и обслужването на нов дългосрочен кредит, няма да се отрази на нейната финансова стабилност.