Списък на заличените лица в изборите за президент и вицепрезидент