Започна прераздаването на хранителни продукти от БЧК

На 24 октомври започна прераздаването на хранителни продукти от  Българския Червен кръст, част от мащабната хранителна програма за подпомагане на социално слаби лица в страната.Деветдесет лица от община Нова Загора, включени в списъците, ще получат – грах 0,800кг - 1 бр.; гювеч 0,800кг - 1бр;  месна консерва 0,480кг - 3бр;  рибна консерва 0,480кг - 3 бр.; зрял фасул 3кг - 3бр.; пчелен мед 0,500кг -1бр.; бисквити 0,400кг - 2бр; вафли 1кг - 2бр; ориз 4кг - 4бр, булгур 0,500кг -1бр; лютеница 1 кг - 2бр; доматено пюре 0,400кг - 1бр.
Списъците се изготвят от Агенцията за социално подпомагане. На този етап прераздаването, е съгласно Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Според Наредбата допълнителната целева група за подпомагане с хранителни продукти, на която да бъдат разпределяни закупени, но неразпределени и нераздадени храни, е:
1. лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да
посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
2. лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП/ Правилника за прилагане на  Закона за социално подпомагане/ – в общността или резидентен тип.
Програмата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз от БЧК, съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане.
В община Нова Загора помощите ще се получават от 26.10.2016 г. до 08.11.2016 г. в пункт  на адрес: Младежкия дом, ет. 1.