Дирекция "Бюро по труда", гр. Нова Загора

Покана за анкетно проучване на потребностите от работна сила

Заявка за свободно работно място № 3594

Заявка за свободно работно място № 3523

Заявка за свободно работно място № 3493

Агенция по заетостта обявява набиране на кандидати по заявки за бране на меки плодове в Испания и Португалия

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица|

Свободни работни места към 26.01.2018 г. Дирекция “Бюро по труда” – гр. Нова Загора

Свободни работни места към 25.01.2018 г. по ОП РЧР

Информация в помощ на безработни/неактивни лица,желаещи да участват като детегледачи в проект „Родители в заетост”

Агенция по заетостта подновява набирането на кандидати за работа в областта на строителството в Израел

Агенцията по заетостта подновява набирането на професионални строителни работници за временна заетост в Израел

Информация за търсещи работа лица

Информация за безработни лица

Информация за работодатели

Информационен материал за младежи