Дирекция "Бюро по труда", гр. Нова Загора

 

Дирекция “Бюро по труда” - Нова Загора уведомява безработните лица от общините Нова Загора и Твърдица, че от 02.04.2018г. могат да подадат в бюрото по труда заявление за включване в следните обучения за професионална квалификация:

Нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи по Проект "Родители в заетост"

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица

Свободни работни места към 26.03.2018 г. Дирекция “Бюро по труда” – гр. Нова Загора

Свободни работни места към 26.03.2018 г. по ОП РЧР

Информация в помощ на безработни/неактивни лица,желаещи да участват като детегледачи в проект „Родители в заетост”

Агенция по заетостта подновява набирането на кандидати за работа в областта на строителството в Израел

Агенцията по заетостта подновява набирането на професионални строителни работници за временна заетост в Израел

Информация за търсещи работа лица

Информация за работодатели

Информационен материал за младежи