Съобщение

Във връзка с изготвянето на Спортния календар на Община Нова Загора за календарната 2017 година информираме всички спортни клубове и туристически дружества, на територията на общината, както и организациите и гражданите, които желаят да организират и проведат спортна/и проява/и, че срокът за подаване на заявка е до 18 ноември 2016 година (петък). Заинтересованите следва да попълнят формуляр (Предложение за финансово подпомагане на спортна проява за календарната 2017 година) и да го представят в Деловодството на Община Нова Загора.