Заповед № РД-12-963/08.11.2016 г. за забрана - продажбата на алкохолни напитки в търговски обекти и заведения за обществено хранене във връзка с произвеждането на II-ри тур на изборите за президент и вицепрезидент на РБ