Общински съвет Нова Загора избра временен управител на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД

В късния следобед на 15 ноември се проведе 16-то извънредно заседание на Общински съвет Нова Загора. Проектът за дневен ред включваше само една точка – избор на временен управител на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора, поради подадена молба за напускане по лични причини на изпълняващия досега длъжността д-р Динко Иванов. Общинските съветници гласуваха единодушно отправеното предложение и с мнозинство за временен ръководител на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД бе избрана д-р Станка Иванова, доказан професионалист с дългогодишен опит.
След дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора Георги Николов закри заседанието.