Започни своята кариера в Общинска администрация Нова Загора

Ако си млад човек до 29 ненавършени години, с образование и нямаш нито един ден стаж по специалността си – това е твоята възможност! Община Нова Загора обявява прием на младежи по програма „Старт в кариерата“. Три са свободните работни места, а за да се включат в надпреварата младите хора е необходимо да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър в следните направления: архитектура, строителство и геодезия; администрация и управление; обществени комуникации и информационни науки; икономика; педагогика; туризъм. Друго основно изискване за кандидатите е да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ като безработни или заети лица. Крайният срок за подаване на документите е 18.11.2016 г. включително, като приемът им се осъществява в „Бюро по труда“, гр. Нова Загора.
Община Нова Загора е един от най-големите бенефициенти по програмата през последните години. Тя осигурява възможност на мнозина младежи да бъдат част от местната власт, да развият своите познания и умения и да участват активно във вземането на решения на местно ниво. Голяма част от постъпилите на работа младежи продължават своето кариерно развитие в структурата на общинска администрация Нова Загора.