Уведомления

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения 

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /20.04.2018г.-03.05.2018г./ за  изразяване на становища от заинтересувани лица във връзка с  инвестиционното предложение  за обект: „Въвеждане в експлоатация на  котел на твърдо гориво, система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част както и дробилка за дървен материал.” в гр.Нова Загора, общ. Нова Загора

Oбщина Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /29.03.2018г.-11.04.2018г./ за  изразяване на становища от заинтересувани лица във връзка с „Изграждане на автомивка и сондажен кладенец”  в ПИ № 51809.503.3196 по кадастралната карта на гр.Нова Загора, общ. Нова Загора  ​

Обява за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от "ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен 

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /26.03.2018г.-08.04.2018г./ за  изразяване на становища от заинтересувани лица относно информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение  „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя крави”  в ПИ № 062019 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора