Отчет на Кмета на Община Нова Загора за мандат 2007-2011 г.