Отчет на Кмета на Община Нова Загора за мандат 2011-2015 г.