Съветници

Председател на Общинския съвет- Георги Николов Николов

 

Име, презиме, фамилия
Партия
1 Андония Тодорова Спасова  ПП ГЕРБ
2 Бояна Колева Гидикова  ПП ГЕРБ
3 Валери Илиев Башев  ПП ДПС
4 Венелина Вълчкова Беляшка  ПП ГЕРБ
5 Георги Драгиев Георгиев  ПП БСП
6 Георги Иванов Мангъров  ПП ГЕРБ
7 Георги Николов Николов  ПП ГЕРБ
8 Денчо Йорданов Денчев  ПП ГЕРБ
9 Димитър Владимиров Бънов  ПП БСП
10 Желязко Младенов Милев  ПП ДНБ
11 Ирина Иванова Аврамова  ПП БСП
12 Константин Тачев Тачев  ПП ГЕРБ
13 Крум Ангелов Георгиев  ПП НП
14 Марияна Стоянова Костадинова РБ
15 Мария Петкова Иванова - Данева  ПП БСП
16 Нейчо Минчев Минчев  ПП ГЕРБ
17 Пепа Димитрова Беева  ПП БСП
18 Сашо Боев Стоянов  ПП НФСБ
19 Сергей Николаев Радилов  ПП ГЕРБ
20 Стела Петкова Йорданова  ПП НП
21 Стоян Кирилов Стефанов  РБ
22 Стоян Петров Петров  ПП ГЕРБ
23 Стоян Стаматов Пенев  ПП АТАКА
24 Съби Стойчев Величков  ПП ГЕРБ
25 Тодор Кръстев Посмолов  ПП ГЕРБ
26 Христо Илиев Илиев  ПП ДНБ
27 Цветана Петкова Димитрова  ПП ГЕРБ
28 Щерьо Митев Щерев  ПП ГЕРБ
29 Янка Демирева Симеонова  ПП ГЕРБ