ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА – ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Дата на въвеждане

Актуалност

Регистрация

Инициатива за произвеждане

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ

Номер на решение

Насрочен за дата

индекс

от дата

1

28.12.2017 г.

активен

РД-09-372

28.12.2017 г.

Ирина Аврамова – общински съветник

Пепа Беева – общински съветник

Мария Петкова – общински съветник

Георги Драгиев – общински съветник

Стела Йорданова – общински съветник

Стоян Пенев – общински съветник

Димитър Бънов – общински съветник

Стоян Стефанов – общински съветник

Желязко Милев – общински съветник

Христо Илиев – общински съветник

     Съгласен(на) ли сте да бъде преустановена дейността на Завода за биогаз на фирма „Градус 2“ в гр. Нова Загора до отстраняването на причините за отделяне на летливи миризливи вещества, за замърсяване водите на р. Блатница и на почвата в землища на населени места от общината?

Р ЕШ Е Н И Е

№ 521/31.01.2018 г.

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 20 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1, изр. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление отхвърля предложението за провеждането на местен референдум по въпрос „Съгласен /на/ ли сте да бъде преустановена дейността на Завода за биогаз на фирма „Градус 2“ в гр. Нова Загора до отстраняване на причините за отделяне на летливи миризливи вещества, за замърсяване на водите на р. Блатница и на почвата в землищата на населени места от общината?“, тъй като решаването на този въпрос не е в компетенциите на органите на местното самоуправление или местната администрация.