Културно наследство

Община Нова Загора има утвърдени културни традиции, 33 работещи културни институции, изявени творци, богато културно-историческо наследство.

 

Могила

 

    На територията на общината има 156 културни паметници, като три от тях са с национално значение. Най-голям интерес представляват Карановската и Дядовската  селищни могили.  Историческият музей в Нова Загора разполага с добра база и богата експозиция на археологически находки от района. Тук се намира и уникална експозиция на тракийски колесници, единствена в страната.
    Студио за изобразителни изкуства “Дъга”, съвместно с Фондация “Нова Загора” и Община Нова Загора организират традиционната и добила широка популярност Международна детска художествена изложба.

    Традиционният Пленер по живопис в с. Баня и Националният поетичен конкурс имат за цел обмен на културен продукт и стимулиране на творческия потенциал. Новозагорски литературни творци са носители на редица национални награди.

Ансамбъл Загорчета Ансамбъл Загорчета

    Детско-юношеският фолклорен ансамбъл “Загорчета” представя успешно музикалното фолклорно богатство в страната и чужбина. Народно читалище “Диньо П. Сивков - 1870” и работещата към него Школа по изкуствата "Илия Аврамов" подкрепя и развива младите дарования на Нова Загора. Библиотеката към читалището разполага с детски отдел, читалня, заемна за възрастни, зала за изкуства, електронна читалня и библиотечен фонд с над 100 000 единици.

    Френско-българският културно-информационен център, създаден от Проф. Минко Балкански, осъществява международен културен обмен.

 

Културно-информационен център

 

 

На основата на местните традиции и обичаи народните читалища и кметствата изграждат самобитния облик на културата в общината:
    •    с. Кортен е домакин на Национален преглед на любителските селски театри и Национален фестивал на любителските хорове и камерни групи за народно пеене;
    •    с. Еленово е домакин на Фолклорен събор и конкурс “Еленово”;
    •    в с. Любенова махала се намира църква – паметник на културата;
    •    в с. Любенец активно работят групи за автентичен фолклор, носители на много общински, регионални и национални награди;
    •    Уникален празник в общината е етнографският обичай “Хвърляне на стрели” на Сирни заговезни;
    •    В гр. Нова Загора се провежда Национален преглед на любителските театри и Национален поетичен конкурс.