Култура

Културно наследство

Актуален списък на читалища в община Нова Загора 

Програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2023 г.

Изисквания за организацията на дейността по воденето на документацията за управленска и финансова отчетност към читалищата от Община Нова Загора

Анализ за дейността на читалищата в община Нова Загора през 2022 г.

Общински прегледи на читалищното любителско изкуство - община Нова Загора 2023 г.
Статут
Заявка за участие
Програма за Общински прегледи на читалищното любителско изкуство - община Нова Загора 2023 г.

Културен календар за 2023 година

Девети ученически театрален фестивал "Арлекин" - Нова Загора 2020 г.
Програма на Девети ученически театрален фестивал "Арлекин" - Нова Загора 2020 г.

Статут
Заявка

Национален фестивал на любителските театри Нова Загора 2023 г. 
Регламент
Заявка за участие

Празник на самардалата Нова Загора 2023 г.
Статут
Заявка