География

Нова Загора

Нова Загора е разположена в югоизточна България, област Сливен. Със своите 869,4 кв.км се нарежда на второ място спрямо всички останали общини в областта. Общината обхваща 33 села в околността.

Община Нова Загора е богато селскостопанско средище и е важен железопътен и шосеен център, заема значителна роля за развитието на промишлеността и селското стопанство.

Релеф:
Новозагорска община се характеризира с преобладаващ равнинен релеф. Тя обхваща Новозагорското поле и Свети Илийските възвишения.