Частични местни избори за кмет на община Нова Загора - 03.07.2022 г.