Кметства и кметски наместничества

1 Асеновец Димитрина Христова Стефанова 04522/9915;
Кмет:0887776649
2 Баня Радомир Стоянов Велев 04567/2211
Кмет:0885301976
3 Богданово Дончо Енчев Димитров 0457/53550
Кметски наместник:
4 Брястово Станко Стоянов Стоянов 04522/9933
Кметски наместник: 0885301934
5 Бял кладенец Димитринка Стоянова Георгиева

0457/53333
Кметски наместник:
0885301935

6 Дядово Ивайло Георгиев Миндов 0457/53222
Кмет:0885301936
7 Езеро Мариета Светославова Парунева 0457/53355
Кмет:0887776691
8 Еленово Радостина Петкова Маринова 045753363
Кмет:0899827615
9 Загорци Тенко Трифонов Харачерев 04527/545
Кмет:0885301939
10 Каменово Иванка Александрова Димова 04524/2011
Кмет:0885301940
11 Караново Николина Георгиева Стефанова 0457/53311
Кмет:0885301941
12 Коньово Митко Симеонов Симеонов 04520/2212
Кмет:0885301942
13 Кортен Игнат Иванов Игнатов 04522/2060
04522/2062
Кмет:0885301943
14 Любенец Мария Вълчева Петкова

0457/53195
Кмет:0885301944

15 Любенова махала Иван Маринов Иванов 04528/2142
Кмет:0885301945
16 Млекарево Диян Иванов Тодоров 04526/2011
Кмет:0885301946
17 Новоселец Силвия Димитрова Александрова 0456/52120
Кметски наместник: 0887776638
18 Омарчево Николинка Великова Русева 04525/2011
Кметски наместник: 0877118618
19 Пет могили Гергана Иванова Георгиева 0457/53167
Кметски наместник: 0885301949
20 Питово Андон Иванов Стоилов 04566/2211
Кметски наместник: 0885301950
21 Полско Пъдарево Диньо Димитров Димитров 0457/53262
Кмет:0885301951
22 Радево Росица Балева Недялкова 0457/53178
Кметски наместник: 0885301959
23 Радецки Диньо Иванов Динев 0457/53553
Кметски наместник: 0886369995
24 Стоил войвода Минка Кънева Попова 04523/2111
Кмет:0885301953
25 Събрано Илияна Димитрова Трифонова - Колева 0457/53166
Кметски наместник: 0885301955
26 Съдиево Ленко Дончев Влаев 04529/2111
Кмет:0885301954
27 Съдийско поле Минчо Стоянов Баръмов 0457/53255
Кмет:0885301956
28 Научене Николай Михалев Русев 0457/53182
Кметски наместник: 0885301957
29 Прохорово Ганка Иванова Иванова 0457/53250
Кметски наместник: 0887196999
30 Сокол Драго Петров Петров 0457/53237
Кметски наместник: 0885301659
31 Ценино Иван Димитров Стоянов 0457/53225
Кметски наместник: 0885301961