Местни данъци и такси

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Нова Загора уведомява заинтересованите лица, че с Решение № 6450/28.06.2022 г. по административно дело № 158/2022 г. по описа на Върховния административен съд е отменено Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински Съвет Нова Загора, с което е приета план-сметката за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Нова Загора през 2021 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г.
С оглед на това, и на основание 128, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ДОПК заинтересованите лица могат да подадат заявление за прихващане или възстановяване в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Нова Загора. Образец на заявлението може да изтеглите от ТУК

Съобщение относно  кампания за събиране на дължимите местни данъци и такси за 2024 г.

На 19 февруари (понеделник) в Община Нова Загора започва данъчната кампания за събиране на дължимите местни данъци и такси за 2024 г.
Справка за дължимия данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се направи на сайта на община Нова Загора през мобилно устройство чрез пин-код, който се получава лично от отдел „Местни данъци и такси“.
Данъците и таксите могат да се заплащат както в брой и чрез ПОС терминал на касите на Отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на Общината,  така и по банков път, във всяка пощенска станция на „Български пощи“, на касите на „Изипей“ и „Ипей“ в цялата страна, в офисите на „Фаст пей“ и „Банка ДСК“, и на касите в кметствата на населените места в Община Нова Загора.
Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 30 април тази година. Дължимите суми могат да се платят и на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври 2024 г. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.
За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2024 г. :
Отдел „Местни данъци и такси“ на място или на телефон 0457/ 5 70 90.

 

Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

  

 

 

 

Списък на физически и юридически лица, освободени от такса битови отпадъци за 2024 г.

Плащания

Проверка на дължими суми за 2024 година

Съобщения

Формуляри