Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • От село Съдиево започна основният ремонт на участъка от главен път Сливен – Нова Загора до с. Коньово. Предвидено е фрезоване на стария асфалт, полагане на нов и ремонт на банкетите, като всички дейности ще бъдат изпълнявани поетапно, с цел невъзпрепятстване движението на МПС по пътя. След тяхното приключване ще бъде улеснено пътуването до Мемориалния комплекс „Дом на доброто”, превърнал се в обект за поклоннически и религиозен туризъм.
  “След нарастването на потока от автомобили и автобуси, ремонтът в този участък е не само необходим, но и неотложен. Радвам се, че получихме разбиране и подкрепа от държавата за общината.”, сподели кметът Николай Грозев.

 • Стартира ремонтът на две улици в село Баня, със средства, отпуснати от правителството в края на 2020 година. Преасфалтирани ще бъдат улица „Петко Енев” и улица „Боровец”, като приблизителната ремонтирана площ е 4800 кв. м.
  „През 2018 година, със собствени средства, обновихме част от главната улица на с. Баня – ул. „Злати Терзиев“. Ремонтирани бяха и улица „Владимир Заимов” и „Балкан”, като финансирането за тях бе от държавния бюджет. Реновирано бе училището в Баня, където подновихме фасадата. Сега, благодарение на оказаната подкрепа, продължаваме с благоустрояване на инфраструктурата на селото.", коментира кметът Николай Грозев.

 • Уважаеми служители на РУ „Полиция” Нова Загора,
  За мен е чест да Ви поздравя по случай професионалния празник на Министерството на вътрешните работи – 5-ти юли. Удоволствие е да използвам приятния повод, за да се обърна към Вас хората, които ежедневно се грижите за безопасността и сигурността на гражданите и неуморно работите за опазването на реда. Хората, които всеотдайно, с много воля и енергичност преодолявате съвременните предизвикателства, за да бъдете в полза на обществото! 

 • Дарение от 33 компютъра получи днес Община Нова Загора. То бе направено от „Банка ДСК” АД в специална среща между кмета Николай Грозев, регионалния мениджър на "Банка ДСК” АД , РЦ Стара Загора-Сливен Петьо Вълчанов и Цонка Иванова – мениджър „Банка ДСК” АД, клон Нова Загора. Г-н Грозев благодари на гостите за добрите взаимоотношения през годините и направения жест.
  „Всяко дарение има освен материална и морална стойност. Материалната е важна, но демонстрираната приятелска подкрепа е още по-важна.”, допълни градоначалникът. 

 • На 30.06.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в Клуба на културните дейци в гр. Нова Загора се проведе начална пресконференция по проект на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД за доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура. “Надяваме се проектът да оправдае очакванията ни и да се направят така необходимите ремонти на водопроводната мрежа, защото след това и нас ни чака много работа. Всички улици ще трябва да бъдат основно обновени.”, сподели кметът на Общината Николай Грозев по повод на пресконференцията. На нея присъстваха областният управител Минчо Афузов, управителят на „В и К – Сливен“ ЕООД инж. Севдалин Рашев и заместник-кметът на Община Нова Загора Нина Генчева.

 • Пореден повод за гордост на новозагорци донесоха възпитаниците на Начално училище „Любен Каравелов” . Те са с най-високи резултати в област Сливен при Националното външно оценяване за IV клас. Малките каравеловчета са на първо място при оценяването на знанията по Математика  с успех „Много добър 5.14”  и на трето място по Български език и литература, с успех „Отличен 5.68”.
  Община Нова Загора поздравява всички учители, родители и самите ученици за постигнатите високи резултати, като им пожелава здраве и още много успехи.

 •  

   

 • На 29 юни в сградата на Община Нова Загора се проведе работна среща по напредъка на дейностите по проекта за пилотно прилагане на  „Гаранцията за детето” на Европейския съюз в България – Фаза III от подготвителното действие на ЕК. В срещата участваха г-н Ивайло Енев, зам. кмет на Общината и координатор на проекта, г-жа Мария Златева – програмен директор „Социална политика”, УНИЦЕФ, Майа Грозданова - консултант "Закрила на детето" към УНИЦЕФ, Лилка Колева - ръководител на Центъра за майчино и детско здраве - град Сливен и Евелина Аврамова - директор на Център за обществена подкрепа - град Нова Загора.

Страници