Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • На 17 декември се проведе поредното 16-то заседание на местните парламентаристи. Към първоначално предложения дневен ред от дванадесет точки беше добавена още 1, във връзка с депозирано искане за оттегляне от длъжност на заместник-председателя на Общински съвет Андония Спасова. Заявеното от нейна страна желание бе удовлетворено,  като на последвалото гласуване за нов заместник-председател бе избрана Пенка Калина – Колева.

 • Мемориалният комплекс „Дом на доброто“, в памет на Пророка на народа Дядо Влайчо, ще се превърне в обект за поклоннически и религиозен туризъм. В това свято място хората намират утеха и търсят помощ в трудни моменти.
 • По молба на кмета Николай Грозев, и с активното съдействие на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, Правителството отпуска 450 хил. лв. за общинската болница в нашия град. „Сърдечно благодаря на премиера Бойко Борисов и министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, че в този труден момент предоставят средства за болницата в Нова Загора. Допълнително за 2021 г. от общинския бюджет ще бъдат отпуснати още 100 хил. лв., като с това средствата за МБАЛ „Св. Петка Българска“ ще надхвърлят 550 хил. лв.

 • Уважаеми жители на община Нова Загора,
  Във връзка с драстичното нарастване на заболелите от Ковид 19 през последната седмица в нашата община и във връзка с наблюдението ми за неспазване на противоепедемичните мерки във веригите от магазини на територията на град Нова Загора, Ви призовавам към стриктно съблюдаване на правилата, определени със Заповед на министъра на здравеопазването.

 • Ръководството на Община Нова Загора уточни окончателно Бюджет 2021 година. Екипът на кмета Николай Грозев предлага бюджет с размер над 35 000 000 лв., като са обхванати всички сфери на обществения живот в общината. За първи път строителните дейности, които се планира да бъдат изпълнени през 2021 г. на територията на града и малките населени места, ще надхвърлят целия Бюджет. Това означава, че заедно с привлечените средства от европейски фондове и програми, национално финансиране, вкл. отпуснати допълнително средства от Правителството и от собствени приходи в Община Нова Загора, ремонтните дейности през 2021 г. ще са над 42 000 000 лв. Това е прецедент и безспорен резултат от работата на кмета Николай Грозев и неговия екип.

 • Община Нова Загора разработва проектно предложение, с което ще кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05FMOP001-5.001 „3.1 –Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19  “ за предоставяне на  топъл обяд и през 2021 г

 • „Всички общопрактикуващи лекари в Община Нова Загора вече могат да дават направление за безплатен PCR тест за COVID-19 при поне два симптома на заболяването. Това ще улесни диагностицирането и облекчи семейните бюджети на хората със съмнения за коронавирус.”, това каза кметът Николай Грозев, след анализ на ситуацията с коронавирусната инфекция в общината. По информация на РЗОК, за да се облекчи работата на болничните заведения на територията на областта и Бърза помощ, в гр. Сливен е обособен и специализиран Ковид кабинет. Той се намира в ДКЦ-1 на ул. „Христо Ботев” 2А. Гражданите могат да потърсят медицинска помощ в него всеки ден от 10:00 до 18:00 часа, както с предварително записване, така и без. Направленията за него не са задължителни.

   

 • Честит 8-ми декември! Честит празник на всички млади хора, които сега придобиват своето висше образование и на тези, които все още носят в сърцата си незабравимите години на студентския живот.
  Тази година празникът ще бъде малко по-различен. Въпреки това, в условията на пандемията COVID-19, вдъхнете на днешния ден вяра и надежда и го превърнете в символ на младостта, независимия дух, порива, на смелите идеи и мечти. Вашите знания, сили и енергия са очаквани и нужни на общината ни. Бъдете разумни!
  Желая Ви крепко здраве, успешно завършване и добра реализация!

Страници