Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Започна асфалтирането на ул. „Кузман Стойков”. В момента там се полага първият слой асфалт, след като бе извършена подмяна на водопровода и бяха поставени нови уни павета и бордюри.
 • Днес своя рожден ден празнува заместник-кметът на Община Нова Загора Светла Стоянова. По случай личния ѝ празник, кметът на Общината Николай Грозев, Общинското ръководство и всички служители от администрацията поднасят искрените си пожелания за здраве, щастливи дни и сбъднати мечти. Да бъде все така целеустремена, креативна и решителна, а непреклонната вяра и непокорният ѝ дух я водят само напред в живота!
  Честит празник!

 • Пъстри великденски яйца вече красят Нова Загора в навечерието на светлия християнски празник. Символите на Възкресение Христово радват всеки, решил да се разходи в Градската градина. Колоритно настроение създават изградената цветна палитра и украсената с цветя и зеленина пейка, превърнала се в предпочитано място за фотографии от много ​жители и гости на града.
  „Продължаваме да  сме изправени пред предизвикателството Covid-19, но е пролет и предстои най-светлият християнски празник – Великден, символизиращ новото начало, победата на доброто над злото и на живота над смъртта. Нека празничните елементи да стоплят сърцата и душите ни и да бъдем оптимисти.”, сподели кметът Николай Грозев.

 • Днес, 26.04.2021 г., от 14:00 часа, се проведе публично обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Нова Загора за 2020 г. Присъстваха кметът на община Нова Загора Николай Грозев и неговият екип, Маргарит Тодоров – председател на Общински съвет – Нова Загора, общински съветници, представители на Общинска администрация, местни медии. Маргарит Тодоров – председател на Общински съвет – Нова Загора откри публичното обсъждане и предостави думата на главния счетоводител Радка Димитрова, която подчерта, че бюджетната 2020 г. приключи успешно, без просрочено задължение в нито един разпоредител с бюджет към Общината. „За поредна, тринадесета, година Община Нова Загора показва стабилно финансово състояние.

 • Проверка, на стартиралите дейности по изграждане на новия филиал за Спешна медицинска помощ - Нова Загора, направиха днес кметът Николай Грозев и ресорният зам.-кмет Ивайло Енев. „Одобрението на предложението и предоставянето на терен, част от Общинската болница, на държавата беше още през периода 2016-2018 г.“ – каза г-н Грозев – „Днес работата по проекта вече е факт. Обновяването и модернизирането на Спешната помощ в града са от съществено и важно значение за всички жители на общината, особено сега, в условията на пандемия. Разчитам, че новият център ще бъде по-удобен и практичен и за лекарите, и за медицинските специалисти, работещи в него.“

 • В ж.к. „Загоре“ е изградено ново съвременно парково лед осветление за удобство на живущите в района и всички посещаващи го. Атрактивните стълбчета са като великденска изненада за жителите на комплекса. Предстои и обновяването на детската площадка с нови съоръжения. „Искаме живущите да чувстват грижата на Общината за подобряването на инфраструктурата и в тази част на града, както и в другите райони.“ – сподели кметът Николай Грозев.

 •                           
  На 20 април 2021 г. Община Нова Загора подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "Патронажна грижа + в община Нова Загора", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

 • „Въпреки пандемията и лошото време, с малко забавяне, ние ще успеем да изпълним основните приоритети за Нова Загора и селата от общината.“ Това заяви кметът Николай Грозев, в първия работен ден, след завръщането си.
  „Аз вярвам в професионализма на моя екип и му благодаря, че въпреки моето отсъствие, успяха да запазят темпото на работа. Това, което очакват гражданите, трябва да се изпълни. До Великден, с подобряване на времето, ще започнем асфалтирането на ул. „Кузман Стойков“, паркинга зад НЧ „Д. П. Сивков-1870“, включително участъка от ул. „14-ти януари“ (в близост до него), двора на болницата и кърпежи по уличната мрежа в града.
  Продължаваме с ремонта на Градския парк и ул. „Никола Андреев“.

Страници