Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Kметът на общината Николай Грозев, заедно с кмета на с. Караново Николина Стефанова, извършиха днес проверка на започналия ремонт на Начално училище „Д-р Петър Берон” „Времето през летните месеци позволява подмяната на покривната конструкция на учебното заведение, а ваканцията на децата прави удачни и други ремонти. Затова в Караново ще реализираме мащабно вътрешно обновяване. Ще бъдат предприети действия и за ремонт на външната фасада на училището”, сподели г-н Грозев. „Радвам се, че успяхме да обновим през миналата година и площада на селото. За да осигурим повече прохлада в горещите дни, ще засадим още няколко дървета в тревните площи.“

 • Над 1000 съда за битови отпадъци се раздават в града и малките населени места. Подмяната  на съдовете започна от селата, а днес вече и в Нова Загора се разполагат контейнерите тип „Ракла” на места с компрометирани такива. С осигуряването на новите съдове, Общината изпълнява поетите ангажименти в дейност „Чистота” и създава една по-хигиенична и приветлива градска среда.

 • Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 година, уведомяваме всички членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Нова Загора, че на 01.07.2021 година (четвъртък), от 10.00 часа, в театралния салон на НЧ„Д. П. Сивков-1870”, гр. Нова Загора ще се проведе обучение от представители на РИК – Сливен.

 • Районна избирателна комисия - Сливен организира онлайн обучение на членовете на СИК за машинно гласуване. Обучението ще е с продължителност 1 астрономичен час (30 мин. лекция + 30 мин. отговори на въпроси) и ще се проведе на  05.07.2021 г.  от 19:00 ч. На сайта на РИК Сливен ще бъде публикуван линк с дата и час на насрочената среща. 

 • Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021г., напомняме че на 26 юни 2021г. включително изтича срокът за:
  - Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение;
  - Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
  - Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.
  С оглед на това,  Община Нова Загора организира дежурство за приемане на заявления от граждани от 8:00 до 17:30 часа на 26 юни 2021г.

 • На 24 юни  Общински съвет - Нова Загора проведе двадесет и четвъртото си заседание. В предварително обявения ред бяха включени 20 точки. Допълнително бяха внесени още 4 точки.

 • На официална церемония, кметът на Община Нова Загора Николай Грозев и кметският наместник на Сокол Драго Петров, откриха напълно обновения площад в селото. На тържеството, по случай щастливото събитие, присъстваха още председателят на Общински съвет - Нова Загора Маргарит Тодоров, общински съветници, кметове и гости от съседни населени места. Новата придобивка бе осветена от архиерейския наместник Иван Стоянов, а своя поздрав към жителите на селото и всички присъстващи отправиха децата от Детска градина „Щастливо детство” в с. Еленово и талантите от ОШИ „Илия Аврамов” и ТШ „All steps”.Г-н Грозев използва приятния повод, за да заяви своето удовлетворение, че преодолявайки трудностите, населеното място се променя.

Страници