Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 15.02.2016 г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет Нова Загора ще се проведе учредително събрание на Местна инициативна група – Нова Загора (МИГ-Нова Загора).

 • Уважаеми съграждани,
  Приемете моите сърдечни поздрави по случай Трифон Зарезан – един обичан и изпълнен с надежда за плодородие празник. На този ден почитаме Св. Трифон, който според българските народни традиции е покровител на лозарите, винарите, кръчмарите и градинарите. 14-ти февруари е и професионален празник на заетите в лозаровинарството.
  От сърце  пожелавам на всички  лозари и винари здраве и благоденствие! Да бъде богата година за вас и нека Свети Трифон да дарява плодородие и изобилие и да пълни домовете ви с любов!

  Честит празник на всички именници!

  Кмет на община Нова Загора: Николай Грозев

 • За мен е удоволствие да ви поздравя по случай празника на лозарите и виното – Трифон Зарезан!
  Новозагорският регион е благословен с плодородната си земя, дарила ни прекрасно грозде, и с изкусното майсторство на хората, посветили се на производството на вино. В този прекрасен ден, изразявам огромното си уважение към лозарите,  които с труда си работят  за съхраняването на една  българска продукция. Моята  признателност е и за винарите, които с много любов създават най-ароматните вина, носещи ни радостта от живота, усмивката на приятели и  искрата  на любовта.
  Пожелавам тази година да бъде здрава, успешна и с богата реколта! Да е благословено виното и хората, които го произвеждат!

  Честит празник!

 • На 12 февруари 2016 г. в Пенсионерски клуб № 1 се проведе тържество на пчеларите от новозагорската община. Празникът бе по повод  10 февруари – датата на която  почитаме свети Харалампий, покровител на пчелите и пчеларите и отбелязваме деня на пчеларя. Гости на събитието бяха: секретарят на Община Нова Загора – Веселина Трънова, началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата“ – Станимира Кънчева, професор д-р Иванка Желязкова - завеждащ катедра "Пчеларство" в „Тракийски университет” - гр. Стара Загора, членове на дружество „Пчелица – НЗ - 1901” и пчелари от цяла новозагорска община.

 • В община Нова Загора тече кампания за плащане на местни данъци и такса за битови отпадъци. Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци са: първа вноска - до 30 юни и втора вноска - до 31 октомври на настоящата година. Предплатилите годишния размер на задълженията в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 процента.

 •                                                  

 • С мнозинство от повече от 2/3 от общинските съветници, Бюджетът на Община Нова Загора за 2016 г. бе приет на провелото се на 28 януари редовно заседание на Общинския съвет. С 22 гласа "за”, 5 "против” и 1 "въздържал се”, предложението бе подкрепено от всички политически сили, с изключение на представителите на БСП и НФСБ.
  Според мнозинството Бюджет 2016 е много добре структуриран и балансиран. Той е съобразен с приоритетите и годишните цели на Община Нова Загора. „Постарали сме се да предложим един справедлив и реален бюджет, който е базиран на целесъобразното изразходване на средствата” – заяви кметът Грозев.

 • На 21 януари - Деня на родилната помощ - заместник - кметът на Община Нова Загора Ивайло Енев, заедно с председателя на Общински съвет Нова Загора – Георги Николов и представители на Общинска администрация, уважиха професионалния празник на АГО колектива на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка Българска”. Те поднесоха на д-р Кавръков – завеждащ Акушер-гинекологично отделение и на всички акушер-гинеколози, акушерки и педиатри своята благодарност за всеотдайния труд и неуморните грижи в името на новия живот.

Страници