Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Уважаеми съграждани,
  На днешния 21 януари по традиция отбелязваме Бабинден. Празникът е посветен на родилната помощ, акушерките, родилките и здравето на децата. Българинът на този ден почита "бабата", опитната жена, която е изпълнявала ролята на акушерка в миналото. От 1951 година 21 януари е обявен за професионален празник на родилната помощ и на всички акушери и гинеколози.
  Искрено изразявам своето уважение към всички професионалисти за всеотдайността, с която работят. Пожелавам им здраве, късмет и щастливи дни! Нека продължават да намират сили и любов и да даряват щастие на все повече семейства!

  Честит празник!

  Кмет на община Нова Загора: Николай Грозев

 • Уважаеми съграждани,
  Приемете моя поздрав по повод 21 януари - професионалния празник на родилната помощ и на всички акушери и гинеколози.
  Позволете ми още веднъж да засвидетелствам своето уважение и признателност към  хората, помогнали за появата на нов живот и към тези, дали грижа и тревоги за отглеждането на нашите деца. Пожелавам им много енергия и сили, за да продължават с денонощния си и неуморим труд да радват младите семейства.

  Честит празник!

  Председател на ОбС – Нова Загора: Георги Николов

 • В късния следобед на 20.01.2016 г. кметът на община Нова Загора Николай Грозев посрещна Дистрикт Гуверньора на Ротари България - Нина Митева. На официалната среща присъстваха и Председателят на Общински съвет - Нова Загора Георги Николов, който е и член на Ротари клуб Нова Загора и Стоян Гочев - Президент на Ротари клуб Нова Загора. Коментирани бяха добрите инициативи на местния клуб и възможностите за бъдещи съвместни мероприятия между Ротари и Община Нова Загора, в полза на гражданите.
  Кметът на общината Николай Грозев подари на гостенката Книга за град Нова Загора и отчет за дейността му за предходния мандат 2011-2015 г.

 • На официално посещение в Нова Загора днес (19.01.2016 г.) бе г-жа Мария Хесус Конде – представител на УНИЦЕФ за България. Тя бе посрещната от кмета на община Нова Загора Николай Грозев, който изрази нескритото си задоволство от факта, че г-жа Конде е избрала за първото си посещение извън столицата именно нашия град. По време на срещата бе обсъдена съвместната работа на Община Нова Загора и УНИЦЕФ по действащи проекти и предстоящо разкриване на Център за обществена подкрепа в гр. Нова Загора. Разгледани бяха добри практики за работа с младите хора и участието им в процеса на управление, като гостите споделиха положителните си впечатления от постигнатото до момента и изразиха подкрепата и желанието си за бъдеща съвместна дейност, в сътрудничество с местната власт.

 • На 19.01.2016 г. от 9:30 часа, в изпълнение на Заповед № РД 12-24 / 14.01.2016 г. на кмета на община Нова Загора, се проведе заседание на Комисия за разпределение на годишна субсидия за читалищата. Станимира Кънчева - началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” запозна присъстващите с Анализ за дейността на читалищата на територията на община Нова Загора през 2015 г. Заместник-кметът Светла Стоянова информира присъстващите, че съгласно указанията на Министерството на културата, през настоящата година субсидираната численост за общинските читалища е в размер на 64 субсидирани бройки. Завишаването спрямо 2015 г. е с 1 единица, като Министерството на културата отпуска целево по 0,5 субсидирани единици за НЧ „Д. П.

 • На 17 и 18 януари Българската Православна църква отбелязва Антоновден и Атанасовден. В народния светоглед на българите Свети Антоний и Свети Атанасий са тясно свързани — счита се, че са двама братя-близнаци, ковачи и някъде празниците им се означават с общото название „сладки и медени”. Тези дни се честват от ковачи, железари, налбанти и ножари. Народът вярва, че Свети Антоний е велик лечител, а Свети Атанасий  е представен, като властелин на снеговете и ледовете и покровител на домашните животни. Според народното поверие, от този ден нататък зимата започва да си отива. И както казваме ние българите - "Дойде ли Атанасовден, идва и пролетта".

 • За да предотврати бъдещо увеличаване на данъчната тежест за жителите на община Нова Загора, Общинското ръководство още в края на 2015 г., предприе структурна и функционална оптимизация на отдел „Местни данъци и такси”. Във връзка с това бе сформиран екип, чиято дейност ще бъде свързана предимно с изготвянето на актове за установяване на задължения от предходни години и предприемане на действия по принудително изпълнение на задълженията. Целта на направените реформи е оптимизиране на данъчните постъпления чрез повишаване събираемостта на приходите. 

 • На 14 януари НЧ „Напредък-2001” организира  празничен концерт по случай 138 г. от  Освобождението на Нова Загора от Османско иго. В топлата януарска вечер Kлубът на дейците на културата се изпълни с родолюбиви новозагорци, дошли да изразят своята почит пред освободителите на града ни. Гости на проявата бяха: секретарят на Община Нова Загора - Веселина Трънова, началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата“ – Станимира Кънчева, много ученици и граждани.

Страници