Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Уважаеми жители на община Нова Загора,
  Двадесет и трети юни се отбелязва като Ден на служителя в държавната администрация. По този повод, за мен е удоволствие да поздравя служителите от всички териториални звена на изпълнителната власт в община Нова Загора. Изключително се радвам за възможността да засвидетелствам пред тях своето уважение, и същевременно да изкажа благодарността си, за отговорното отношение при изпълнението на професионалните им задължения.

 • Ж. к. „Загоре“ и кв. „Слънчев бряг" светят с ново LED осветление. По разпореждане на кмета на общината, цялата улична мрежа в двата квартала е обновена с нови енергоспестяващи LED лампи. „Осветеността в районите е значително подобрена. Продължаваме и с други участъци от градската мрежа, както и в селата, да сменяме уличното осветление“ – каза кметът Николай Грозев.
  „За нас не са важни обещанията преди избори, а работата всеки ден и час, в интерес на гражданите на нашата община.“

 • Започва монтажът на камери за видеонаблюдение, в изпълнение на проект на Община Нова Загора и ДФ „Земеделие“, чрез Сдружение „МИГ – Нова Загора“.  Коньово е първото от 32-те села на територията на общината, в които ще бъдат поставени общо 164 камери. Във връзка с това, кметът Николай Грозев подчерта, че проектът е в резултат на политиката на Община Нова Загора за подобряване на сигурността и обществения ред. Дейностите ще бъдат изпълнени до 2 месеца и изградената система ще облекчи работата на полицията, превантивната дейност, както и ще повиши контрола за движение по пътищата.

 • Днес /19 юни/ своя рожден ден празнува секретарят на Община Нова Загора Ангел Стойчев. По случай личния му празник, кметът Николай Грозев, Общинското ръководство и всички служители от администрацията, му пожелават много здраве, щастие в живота и хармония в семейството. Да е орисан с късмет и успех във всичко, което прави! Да се множи богатството, което носи в душата и сърцето си и да не стихва умението му да помага и работи за хората!

 • Дни преди края на реконструкцията на тенис кортовете в Нова Загора, проверка там извърши кметът Николай Грозев. Заедно с ресорния заместник-кмет Нина Генчева, той констатира, че строителните дейности се изпълняват в срок. Скоро новозагорските тенисисти ще се радват на база, отговаряща на най-високите европейски стандарти.

 • Кметът на община Нова Загора подписа договор по проект към Държавен фонд „Земеделие”, чрез МИГ – Нова Загора, за изграждането на ограда на парк „Мария Роза”. Проектът предвижда оградата да е с максимална височина 1, 60 метра.  
  „Това е първата крачка в планираните ремонтни дейности там. Очакваме одобрение и на проекта за цялостна реконструкция на парковото пространство. " - сподели кметът Николай Грозев.

 • Съдове за разделно събиране на текстилни продукти са вече монтирани в Нова Загора. Системата от контейнери е изградена от Община Нова Загора в партньорство с Организация по оползотворяване на текстилни отпадъци и обувки. Тя предоставя възможност на новозагорци да предадат своите ненужни дрехи и обувки и други продукти от текстил или кожа, които след това да бъдат рециклирани или използвани по различен начин.
  Новите контейнери са с вместимост 1,7 куб. м и са поставени на 4 места: в жк „Загоре“, в жк „Изгрев“, на ул. „Стара планина“ и в центъра на града – на паркинга на ул. „Александър Стамболийски“.

 • Започна пълна подмяна на осветителните тела в жк „Загоре” и кв. „Слънчев бряг”.
   „
  Новите LED лампи ще намалят консумацията на енергия в общината. Това е само началото - предвиждаме поетапна подмяна на осветителните тела на всички улици в града.”, сподели кметът Николай Грозев

Страници