Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Нова Загора

  ПОКАНВАМ

  Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Нова Загора за 2020 г., което ще се проведе на 26.04.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет в Община Нова Загора.
  Можете да се запознаете предварително с Отчета за изпълнението на бюджета на Община Нова Загора за 2020 година тук.

 • От днес /15 април/ Община Нова Загора започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК за провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година. То ще се извършва на Каса 1 и Каса 2 в Информационния център на Oбщината, всеки ден от 9.00 часа до 17.00 часа.
  Членовете на СИК е необходимо да представят документ за самоличност (лична карта).

 • Уважаеми мюсюлмани, жители на община Нова Загора,
  За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по случай свещения за Вас празник Рамазан Байрам.
  Тази година отново посрещате месеца на опрощението, покаянието, милосърдието, сплотеността и единството в  необикновена обстановка и наложени ограничения. Но пречистената обич и прошката, която приветствате са същите, а надеждата, че добротворчеството и човечността ще тържествуват е по-силна от всякога!
  Нека този празник, който учи на мъдрост, Ви донесе здраве и щастливи мигове със семействата и близките Ви! Пожелавам Ви благоденствие, мир навсякъде и повече съпричастност. Закриляйте болните и бедните и живейте в разбирателство и сговор!

 • Пленителната магнолия е цененa и търсенa по цял свят, но екзотичната принцеса може да видим и в Градската градина на Нова Загора. В първите дни на април едно от най-красивите дървета на нашата планета вече очарова с огромните си цветове минувачите. Като отражение на очакваната пролет и символ на изникнала надежда, то радва не само очите, а и душата на хората.

 • Уважаеми съграждани,
  Днес /7 април/ отбелязваме Световния ден на здравето и професионалния празник на вcичĸи, ангажирани в сферата на здравеопазването.
  Скъпи медици и здравни работници,
  B условията нa пaндeмия, coциaлнa изoлaция и тежки дни на изпитания, ocъзнaвaмe и oцeнямe cтoйнocтнитe нeщa, ĸoитo дo cĸopo пpиeмaxмe зa дaдeнocт и вce пoвeчe виждaмe Вашия силен дух,  борбеност и непоколебимост в спасяването на човешки животи. Благодаря Ви, че за пореден път доказвате с непоколебима решителност, че сте упование и надежда не само за Вашите пациенти, но и за цялото общество.

 • Днес своя рожден ден празнува председателят на Общински съвет – Нова Загора Маргарит Тодоров. По повод личния му празник, кметът на община Нова Загора Николай Грозев, Общинското ръководство и служителите на администрацията му пожелават здраве, семейно щастие и много късмет. Да бъде все така стабилен, устойчив и непоклатимо твърд в убежденията си. Нека всяко негово действие стои върху градивни мисли в полза на новозагорци, които да му носят удовлетворение и радост!
  Честит празник!

 • Допълнителни противоепидемични мерки по време на провеждането на Парламентарните избори на 4 април 2021 г. предприема Община Нова Загора.
  1. В началото на изборния ден ще бъде измерена температурата на всеки от членовете на СИК, като за целта всички сгради, където се намират избирателните секции са обезпечени с безконтактни термометри.

 • На 31 март 2021 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Нова Загора  се проведе 21-то извънредно заседание на Общинския съвет. Проектът за Дневен ред включваше само една точка за разглеждане – избор на представител на Община Нова Загора и съгласуване на позицията му в заседанието на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 02.04.2021 г. С оглед важността на решението, касаещо не само дейността на ВиК дружеството, но и  реализацията на важен за областта и общината европейски проект, заседанието бе свикано извънредно. Гости на заседанието бяха Чавдар Божурски - областен управител на Област Сливен, Севдалин Рашев – управител и Мариана Велева – юрист на „ВиК” ООД, гр. Сливен.

Страници