Новини

  • На 27 октомври се състоя петнадесетото заседание на местните парламентаристи. В началото председателят на Общински съвет Георги Николов съобщи, че към първоначалния дневен ред от 25 точки са постъпили още 6  предложения за гласуване. Общинските съветници се спряха по-подробно на 2 т. от дневния ред – предложение за приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Нова Загора. Основните цели на общинското ръководство, обосновани в Наредбата, са свързани с подобряване на условията за движение на моторни-превозни средства в града, като се въведе ред и се сведе до минимум безразборното паркиране на МПС по улици, тротоари и зелени площи в централната градска част.

  • На 27.10.2016 г. в театралния салон при НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ се проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК), ангажирани с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и Национален референдум на 6 ноември 2016 г. Секретарят на Община Нова Загора Веселина Трънова откри работната среща, като даде думата на младши инспектор Иван Иванов, представител на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Нова Загора, да запознае присъстващите с основните мерки за безопасност и сигурност, необходими, за да може да се гарантира нормалното протичане на изборния ден.


  • Поредният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Нова Загора № BG16RFOP001-8.003-0025-С01 беше подписан на 26.10.2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. С него се финансират дейностите по проект № BG16RFOP001-8.003-0025 „Надграждане на знания за енергийна ефективност” по процедура № BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.
    Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на стойност 52 642,33 лв., от които 44 745,98 лв. са от европейско съфинансиране, а 7 896,35 лв. - от национално. Продължителността му е 36 месеца.

  • Информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза с ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

  • На 24 октомври започна прераздаването на хранителни продукти от  Българския Червен кръст, част от мащабната хранителна програма за подпомагане на социално слаби лица в страната.Деветдесет лица от община Нова Загора, включени в списъците, ще получат – грах 0,800кг - 1 бр.; гювеч 0,800кг - 1бр;  месна консерва 0,480кг - 3бр;  рибна консерва 0,480кг - 3 бр.; зрял фасул 3кг - 3бр.; пчелен мед 0,500кг -1бр.; бисквити 0,400кг - 2бр; вафли 1кг - 2бр; ориз 4кг - 4бр, булгур 0,500кг -1бр; лютеница 1 кг - 2бр; доматено пюре 0,400кг - 1бр.

  • Приключи работата по проекта на Община Нова Загора „С грижа за децата” в Постоянна детска ясла. Екологичното възпитание на подрастващите е важна част и основен приоритет за екипа на детското заведение и директора Елена Михнева, които разшириха работата си в това направление, чрез одобрения за финансиране от ПУДООС проект на Общината. На 26 октомври от 10.00 ч., се състоя официалното откриване на променения до неузнаваемост вътрешен двор на детското заведение.

  • Екокът „Пулсът на природата” е новият проект в насока опазване на околната среда в Детска градина „Слънчице”, целящ възпитаване на подрастващите в уважение към природата и необходимостта от нейното опазване. Изграденото с много обич и фантазия детско пространство за отдих и игра беше официално открито на 25 октомври от 16.30 ч. За  да уважат инициативата, сред гостите на тържеството, бяха заместник-кметът на Община Нова Загора Ивайло Енев, началниците на отдел „ОМДСЗСП”  и „КМПИМ” Соня Петрова и Станимира Кънчева. Малките палавници от ДГ „Слънчице” изнесоха кратка литературно-музикална програма, като с вдъхновение и ентусиазъм рецитираха стихове и пяха песни за красотата и мъдростта на майката Природа.

  • На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за общинския дълг, на 25 октомври 2016 г., в зала 316 на Община Нова Загора, се състоя обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от 8 000 000 лв, средствата, от който ще бъдат използвани за осъществяване на разходи от капиталовата програма на общината и рефинансиране на съществуващи кредити. Присъстваха кметът Николай Грозев, председателят на ОбС Нова Загора Георги Николов, заместник-кметовете Маргарит Тодоров и Ивайло Енев, секретарят Веселина Трънова, директор Дирекция "Финансово-административна дейност" Иванка Михова и началник отдел „Счетоводен” Радка Димитрова. Основната цел на г-н Грозев и неговия екип е намаляване на лихвените разходи на общината.

Страници