Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Във връзка с предстоящия вот на 4-ти април, Община Нова Загора напомня на гражданите, които са поставени под карантина или изолация, че могат да упражнят правото си на глас, използвайки подвижна избирателна кутия. За целта, следва, в срок до 31 март /сряда/, да подадат Заявление  за гласуване с подвижна избирателна кутия.
  Заявлението се подава по един от следните начини:
  - саморъчно подписано от избирателя и подадено в общината/кметството по постоянен адрес от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс, за Община Нова Загора - 0457/6 43 03;

 • Уважаеми жители на община Нова Загора,
  На  25 март всяка година отбелязваме последния от мартенските празници - Благовещение. Това е денят, в който Архангел Гавриил съобщил на Дева Мария благата вест, че ще роди Спасителя. Денят, който носи много надежда и вяра в доброто и е символ на победата на невинността и чистотата над пороците на човечеството. Денят, на който се почитат майките, чиято закрилница е Св. Богородица.

 • Днес битката с Ковид-19 загуби Грозданка Атанасова – дългогодишен уважаван служител в Община Нова Загора, любяща майка и баба, верен приятел и прекрасен колега.
  Ръководството  и служителите на  Общинска администрация изказват искрени съболезнования на близките и семейството на жената с голямо сърце и широка усмивка.
  Мир на душата й!

 • Двадесето заседание на Общински съвет – Нова Загора се проведе на 18 март от 9:00 часа. То се състоя при спазване на всички въведени противоепидемични мерки и санитарно-хигиенни изисквания. В предварителния дневен ред на днешната сесия бяха включени 15 точки и внесена 1 допълнителна. На гласуване бяха подложени и одобрени Предложението за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности и бюджетната прогноза на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора за периода 2022-2024; Предложението за приемане на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 – 2027 г.

 • Уважаеми съграждани,
  Всеки трети вторник на месец март отдаваме почит и уважение на хората, които дори и в настоящата безпрецедентна ситуация на сериозна здравна заплаха, компетентно и състрадателно, откликват на проблемите на нуждаещите се - социалните работници. Днес е Световният ден на социалната работа и макар да не е време за празнуване всички трябва да им благодарим за труда и себеотдадеността.
  Скъпи социални работници,

 • Започна изграждането на две нови фитнес площадки в Нова Загора. Модерните съоръжения, с противоударна настилка, ще бъдат разположени в ж.к. „Загоре” и ж.к. „Тракия”. Те ще дават възможност за изключително разнообразие от упражнения и  трениране на до 26 човека едновременно.
  „Наред с обновяването и модернизирането на детски градини, пенсионерски клубове, ремонт на улици и др., продължаваме да реализираме дейности за развитието и популяризирането на спорта сред младежта. Новоизградените фитнес площадки в ж.к. „Загоре” и ж.к. „Тракия” ще са поредните придобивки за спорт на открито.”, сподели кметът Николай Грозев.

 • Заповед №РД-19-90/11.03.2021г.  за въвеждане на противоепедемични мерки на територията на област Сливен, считано от 12.03.2021 до 02.04.2021г.

 • Кметът Николай Грозев извърши проверка на стартиралия ремонт по проект на Община Нова Загора за „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк, Нова Загора". При проведената инспекция, съвместно с Любомир Георгиев - представител на фирмата изпълнител „Пътно поддържане” ЕООД, бе констатирано, че дейностите се извършват по план.
  „Дърветата в непосредствена близост до пешеходната алея на Градския парк няма да бъдат отстранявани, въпреки че кореновата им система компрометира съществуващия асфалт. За да избегнем щетите, ще бъде надигната самата настилка.“ - сподели г-н Грозев.

Страници