Новини

 • Днес, 03.02.2022 г., символично бе дадена първа копка на проект за „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Нова Загора на Агломерация Нова Загора“.
  Проектът се изпълнява от „ВиК – Сливен“ ООД по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 9 228 206 лв., като включва изграждане и реконструкция на нови сгради и съоръжения, ремонт и рехабилитация на входна помпена станция и всички сгради и съоръжения, както и доставка и монтаж на машинно-технологично оборудване.

 • Въпреки липсата на бюджет в държавата, отговорностите пред ръководството на Община Нова Загора налагат с бързи темпове да продължи работата по изпълнение на старата и планиране на новата капиталова програма. Независимо от високите цени на електро енергията, газта и на основните продукти, при подготовката на капиталовата програма за 2022 г. Общината се съобразява както с потребностите на гражданите, така и с финансовите възможности при разчитане на новия бюджет. В плановете са заложени основни ремонти на 20 улици - 10 за Нова Загора и 10 в малките населени места. Новото, в предвидената капиталова програма, е изграждането на фотоволтаични централи за собствени нужди на стойност 500 хил. лв.

 • Уважаеми жители на община Нова Загора,
  Приемете моите най-искрени поздравления по случай един от най-тачените празници след Нова година - Бабинден, който се отбелязва по стар стил на 21 януари.  Някога той е бил празник в чест на бабите-акушерки, но в наше време са се променили “героите” – днес той е посветен на родилната помощ, на хората, които поемат в ръцете си всеки нов живот.
  Скъпи лекари, акушерки и здравни работници,

 • Днес, 20 януари, се проведе първото за тази година заседание на Общински съвет Нова Загора. В предложения дневен ред бяха включени общо 13 точки. Приет бе отчета за второто шестмесечие на Общински съвет за 2021г. Съгласувана бе позицията на представителя на Община Нова Загора на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на
  Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД. Приета бе и Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в община Нова Загора през 2022 г. След станалите разисквания и дебати заседанието беше закрито от председателя Бояна Гидикова.

 • Нова Загора отбеляза 144-тата-годишнина от Освобождението на града от турско робство. На 14 януари, в 11:00 часа, пред паметника на Освобождението архиерейският наместник Иван Стоянов отслужи заупокойна  панихида в памет на загиналите български опълченци, руски воини и мирни граждани, a стотици новозагорци сведоха глава в едно минутно мълчание. На присъстващите бяха припомнени значимите исторически събития в нашия край по време на Руско-турската война от Генчо Димитров – директор на Исторически музей-Нова Загора. В тържественото честване на Освобождението на Нова Загора, организирано от Община Нова Загора и НЧ „Д. П. Сивков-1870“,  се включиха и членовете на РК „Традиция“, децата от клуб “Млад родолюбец“ и четвъртокласникът Иван Добрев от НУ „Любен Каравелов“.

 • Скъпи съграждани,
  Днес /14 януари/ отбелязваме един от най-значимите празници за Нова Загора - 144 години от Освобождението ѝ от турско владичество. На тази светла дата в историята на нашия град, през 1878 г. окончателно получаваме трудно извоюваната свобода, отнела живота на много смели и жертвоготовни воини.
  Припомняйки си още веднъж за героичните подвизи на загиналите, изпитваме признателност и принадлежност към българската ни същност - мост към съхраняване на националната ни историческа памет.
  Нека съумеем да запазим възрожденския стремеж на българите да вървят напред и да продължаваме да отстояваме правото си на свобода. Да пазим в сърцата си светостта на миналото и заедно да градим бъдещето!

 • Уважаеми съграждани, през последните дни отново се отчита значително увеличение на случаите с регистрирана коронавирусна инфекция, включително и на територията на нашата община. Предстоят ни дни на особено напрежение, заради бързо разпространяващия се вариант Омикрон, който стана доминиращ. В тази връзка, отново Ви призоваваме да имаме съзнанието и гражданската отговорност към себе си и към другите и да съблюдаваме стриктно противоепидемичните и ограничителни мерки. Следвайте указанията на здравните органи - спазвайте физическа дистанция от най-малко 1,5 м, носете защитни маски за лице в закрити помещения, поддържайте хигиена на ръцете.

 • Уважаеми съграждани,
  "ВиК - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес /13.01.2022 г./ ще бъде прекъснато водоподаването в град Нова Загора до 14:00 ч., поради авария.

Страници