Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • По инициатива на ръководството на Община Нова Загора, кметът Николай Грозев се срещна с инж. Сашо Глушков – ръководител на КЕЦ – Нова Загора и Даньо Данев – ръководител група „Ново присъединяване и текущо обслужване на клиенти“. Те обсъдиха възможностите за инвестиране от Общината в изграждане на системи от възобновяеми енергийни източници за нуждите на общинската болница, детските градини и другите социални заведения в град Нова Загора.

 • Приключи фрезоването и асфалтирането на участъци от уличната мрежа в с. Сокол. Днес заместник-кметът на Община Нова Загора Нина Генчева, кметският наместник Драго Петров и Пламен Юнагарев - началник-отдел „ТСУКС” инспектираха на място извършените дейности. След обновяването на площада в края на 2020 г. и настоящия ремонт на пътни участъци, соколци вече се радват на изцяло обновената централна част на селото.

 • Днес кметът на Общината - Николай Грозев и кметският наместник Станко Станков направиха проверка на извършените ремонтни дейности в населеното място. Новоасфалтираната улица, свързваща главния път за с. Брястово, с централната част, кметството и храма „Св. Иван Рилски Чудотворец“, изцяло е променила облика на селото.
  „Започнахме изпълнението на капиталовата програма за 2021 г. от малките населени места. Вслушахме се в исканията на жителите на селото и направихме една разумна инвестиция в с. Брястово.“- сподели градоначалникът.  

 • По настояване на кмета на Общината - Николай Грозев, град Нова Загора е включен в годишния график на Мобилните автоматични станции за измерване качеството на атмосферния въздух на Изпълнителна агенция по околна среда - гр. София, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Договорено е през 2021 г. да бъдат извършени четири имисионни обследвания, равномерно разпределени в рамките на календарната година. Продължителността на измерванията ще бъде не по-малко от 13 денонощия.

 • Община Нова Загора стартира нов прием на документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми. Предвидената финансова помощ е за един опит ин витро в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция” (при положение, че не се финансира една и съща процедура). Средствата, които ще бъдат отпуснати са в размер до 2000 лв. на заявител, като кандидатства само един от съпрузите.

 • С болшинство от ¾ от общинските съветници, беше гласуван рекордният Бюджет на Община Нова Загора. След обстойно представяне, от страна на зам.-кметовете Светла Стоянова, Нина Генчева и Ивайло Енев на бюджетната рамка, предложена за 2021 г. по ресори, местните парламентаристи имаха възможността да дадат своите мнения и предложения. В залата бяха направени множество изказвания в подкрепа на предложения Бюджет от общинските съветници на ПП ГЕРБ, ПП Атака и ДПС. Всички те се обединиха около тезата за неговата амбициозна програма по отношение на инвестициите и цялостната визия за развитие на общината. Високата оценка за добрата работа на Общинския екип по изготвяне на Бюджета не беше спестена от нито една политическа сила.

 • Уважаеми жители на община Нова Загора,
  21 януари е Бабинден – традиция, в чест на "бабата" - акушерката в българското село, оживяла през вековете. Един от най-големите женски народни празници, който датира още от езически времена. От 1951 година 21 януари е обявен за Ден на родилната помощ, на акушерите и гинеколозите.
  Уважаеми лекари и акушери,

 • В присъствието на общински съветници, граждани и медии, на 18.01.2021 г.. от 16:00 ч.. кметът на общината – Николай Грозев и неговият екип, в съответствие с изискванията на чл. 84, ал. 6 от ЗПФ, представиха проекта на бюджет на Община Нова Загора за 2021 г.

Страници