Бюджет 2017 г., приет с Решение №297/31.01.2017 г. на Общински съвет Нова Загора