Отчети за касовото изпълнение на Бюджет 2017

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. януари 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. февруари 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. март 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. април 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. май 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. юни 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. юли 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. август 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. септември 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. октомври  2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. ноември  2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. декември  2017 г.

Дата на публикуване: 19.01.2018 г.