Отчети за касовото изпълнение на Бюджет 2015

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. януари 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. февруари 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. март 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. април 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. май 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за м. юни 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за м. юли 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за м. август 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за м. септември 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за м. октомври 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за м. ноември 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за м. декември 2015 г.