Автобусни линии

РАЗПИСАНИЕ

НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 

НОВА ЗАГОРА – РАДЕВО – СОКОЛ – ЕЛЕНОВО – ПРОХОРОВО – 7.30 / без нед./; 12.00 /без нед./; 17.15;

 

НОВА ЗАГОРА ЕЗЕРО–ДЯДОВО–БОГДАНОВО–ЛЮБЕНЕЦ - 6.00 /делн.дни/;

 

НОВА ЗАГОРА – КОРТЕН – БАНЯ –6.45; 10.15; 12.15; 13.15; 15.15; 17.15; 19.00;

 

НОВА ЗАГОРА – КОРТЕН –18.30 / делнични дни /;

 

НОВА ЗАГОРА – ЦЕНИНО – СЪД.ПОЛЕ –8.00; 12.20; 16.45 /без съб. и нед./

 

НОВА ЗАГОРА–АСЕНОВЕЦ–БРЯСТОВО–КАРАНОВО–10.45;13.30;16.45;18.30

/нощуващ/

 

НОВА ЗАГОРА – РАДЕВО – МЛЕКАРЕВО – БЯЛ  КЛАДЕНЕЦ – ПЕТ МОГИЛИ – НОВОСЕЛЕЦ – РАДЕЦКИ – 7.15; 13.30 /делн.дни/; 15.00/съб. и нед./; 17.20 /делн. дни/;

 

НОВА ЗАГОРА – РАДЕВО – МЛЕКАРЕВО – ПЕТ МОГИЛИ – НОВОСЕЛЕЦ – РАДЕЦКИ – 11.30;

 

НОВА ЗАГОРА – РАДЕВО – МЛЕКАРЕВО – 6.10 / от 01.09. до 30.06/

 

НОВА ЗАГОРА – СЪДИЕВО – КАМЕНОВО – НАУЧЕН – 7.30; 16.50;

 

НОВА ЗАГОРА–СТОИЛ ВОЙВОДА–ЗАГОРЦИ–СЪБРАНО– 6.30/делн.дни/; 13.45;

 

НОВА ЗАГОРА – КОНЬОВО – 6.30; 13.15;

 

НОВА ЗАГОРА – КОНЬОВО – МЛАДОВО – 7.30; 17.15;

 

НОВА ЗАГОРА – ПЪДАРЕВО – ОМАРЧЕВО – ПИТОВО – 7.15; 13.30; 17.30

 

НОВА ЗАГОРА – СЪДИЕВО – КАМЕНОВО – р.СТАРО СЕЛО – ЗЛАТИ ВОЙВОДА – МИН.БАНИ -  СЛИВЕН – 6.00; 8.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00 ;

 

НОВА ЗАГОРА – СТАРА ЗАГОРА - 8.15, 10.00, 11.00, 13.15, 14.15;

 

НОВА ЗАГОРА – СТАРА ЗАГОРА / ПРЕЗ КАРАНОВО / - 6.45;

 

НОВА ЗАГОРА – СТ.ЗАГОРА / ПРЕЗ СЪБРАНО / - 7.10;

 

НОВА ЗАГОРА – ЕЗЕРО – ДЯДОВО – БОГДАНОВО –ЛЮБЕНЕЦ – ЛЮБЕНОВА МАХАЛА - РАДНЕВО –7.30; 9.30; 10.30; 11.30; 14.00; 17.00;