Бюджет 2018 г., приет с Решение №516/31.01.2018 г. на Общински съвет Нова Загора