Обява за конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Бюджет, труд, работна заплата и управление на човешките ресурси", дирекция "Финансова и административна дейност", Община Нова Загора