Решение №707 от Протокол №48/29.11.2018 г. на заседание на Общински съвет - Нова Загора за определяне допълнителен срок за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за продажба на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора