Бюджет 2019г. приет с решение №719 / 31.01.2019г. на Общински съвет гр. Нова Загора