Община Нова Загора обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване", дирекция "Финансова и административна дейност"