Механизъм за лична помощ

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Информация

ДОКУМЕНТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

Декларация

Заявление

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ

Декларация

Заявление

Списък на кандидати за асистенти по механизъм лична помощ