Община Нова Загора обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Европейски фондове и прогрмаи", дирекция "Регионално развитие и стопанска политика"