Община Нова Загора обявява конкурс за длъжността ръководител на звено за вътрешен одит