Проведе се заседание на Общинския кризисен щаб във връзка с допълнителните препоръки към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито

Днес /07.05/ кметът на общината Николай Грозев проведе заседание с членове на Общинския кризисен щаб, във връзка с последните изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито. На срещата присъстваха Ивайло Енев - зам.- кмет, Стефан Борисов – началник на РУ „Полиция”, Стоян Стоянов – РЗИ, Сливен и Стефан Стефанов - БАБХ. Обсъдени бяха допълнителните препоръки и противоепедемични мерки, наложени със Заповеди на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, които трябва да се спазват от всички ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, с цел осигуряването на максимална защита здравето на гражданите. Съгласно въведените мерки, със Заповед РД №01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, всички бизнес оператори в областта на храните се задължават да спазват разписаните процедури и инструкции и да проведат обучение на персонала.
В рамките на следващите дни, ще бъдат осъществени съвместни проверки на представители на БАБХ и РУ „Полиция”, за контрол по изпълнението на изискванията.
Кметът на община Нова Загора Николай Грозев призовава операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене, както и всички клиенти, за стриктно спазване на указанията и отговорно поведение, с цел да се сведе до минимум възможният риск от зараза и разпространение на Covid-19.

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.) по прилагане на противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите, във връзка със Заповед РД №01-249/03.05.2020г на министъра на здравеопазването.