Съобщение

Уважаеми съграждани,
Във връзка с предстоящите  празнични дни, ще бъде извършена промяна в графика за обслужване на кофите за събиране на битови отпадъци, ситуирани в дворовете на домакинствата в гр. Нова Загора. Домакинствата, предвидени за обслужване на 24.05.2020 г. /понеделник/, ще бъдат обслужени ден по-късно, на 26.05.2020 г. /вторник/.
Молим домакинствата да се съобразят с предвидените промени.