Въвеждат се временни противоепидемични мерки на територията на общината

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, Заповед №РД-01-353/22.06.2020 г. и Заповед №РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването със Заповед №РД-12-389/23.06.2020 г. на кмета на община Нова Загора Николай Грозев се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на общината, считано от 23.06.2020 г. до 30.06.2020 г.