Рекордни инвестиции в Бюджет 2021 г. за Община Нова Загора

Ръководството на Община Нова Загора уточни окончателно Бюджет 2021 година. Екипът на кмета Николай Грозев предлага бюджет с размер над 35 000 000 лв., като са обхванати всички сфери на обществения живот в общината. За първи път строителните дейности, които се планира да бъдат изпълнени през 2021 г. на територията на града и малките населени места, ще надхвърлят целия Бюджет. Това означава, че заедно с привлечените средства от европейски фондове и програми, национално финансиране, вкл. отпуснати допълнително средства от Правителството и от собствени приходи в Община Нова Загора, ремонтните дейности през 2021 г. ще са над 42 000 000 лв. Това е прецедент и безспорен резултат от работата на кмета Николай Грозев и неговия екип.