Още четири села са част от Инвестиционната програма на Община Нова Загора за 2021 г.

Още четири села са част от Инвестиционната програма на Община Нова Загора за 2021 г. Близо 300 хил. лева заделя Общината за селата Еленово, Бял кладенец, Любенец и Сокол. С тези средства ще се извърши ремонт на детската градина в с. Еленово и кметството в с. Бял кладенец, ще се изгради детски кът и ще бъдат направени кърпежи на уличната мрежа в с. Любенец, ще се довърши реновирането на улици в с. Сокол. С друга част от средствата предстои рехабилитация на пътя Еленово-Прохорово. Кметът Николай Грозев запозна кметовете на малките населени места и с достигнатия  етап на изпълнение на дейностите по възлагане на изграждането на системата за видеонаблюдение по селата.