250 000 лв. инвестиции в селата Прохорово, Радецки, Новоселец и Радево

Днес бяха уточнени ремонтните дейности за 2021 г. в селата Прохорово, Радецки, Новоселец и Радево. По предложение на кметовете и кметските наместници, със заделените средства ще се изградят детски кътове в село Радево и село Новоселец, където се планира и спортна площадка за по-големите. За с. Радецки средствата в размер на 100 000 лв. ще се използват за ремонти на уличната мрежа, а в с. Прохорово се предвижда текущ ремонт на кметството. „Общо 250 000 лв. е плана за инвестиции във Вашите села, разчитам, че с тях ще отговорим на най-наболелите потребности на жителите Ви.“ – сподели Николай Грозев пред кметовете и кметските наместници.