Рекорден бюджет за Община Нова Загора

В присъствието на общински съветници, граждани и медии, на 18.01.2021 г.. от 16:00 ч.. кметът на общината – Николай Грозев и неговият екип, в съответствие с изискванията на чл. 84, ал. 6 от ЗПФ, представиха проекта на бюджет на Община Нова Загора за 2021 г.
„Общият размер на финансовата рамка за настоящата година е 41 273 690 лв. Капиталовата програма е 7 698 624 лв., като в нея са предвидени средства за инвестиции, както в града, така и в малките населени места. В допълнение са планирани за реализиране текущи ремонти за социална и техническа инфраструктура в рамките на още 2 287 000 лв. Благодарение на добрата фискална дисциплина и допълнително привлечените средства по национални и европейски проекти и целевите средства, предоставени от правителството, мога да кажа, че имаме рекорден Общински бюджет за 2021 г.“ – каза при представянето му кметът Николай Грозев.
С така предложения Бюджет се обезпечават всички сфери на обществения живот и са подкрепени всички дейности, свързани с предоставянето на публични услуги. От собствени приходи и целеви средства в Бюджет 2021 г. са заделени над 4 500 000 лв. за ремонти на инфраструктура в малките населени места.