Рекордният Бюджет на Община Нова Загора за 2021 г. е приет

С болшинство от ¾ от общинските съветници, беше гласуван рекордният Бюджет на Община Нова Загора. След обстойно представяне, от страна на зам.-кметовете Светла Стоянова, Нина Генчева и Ивайло Енев на бюджетната рамка, предложена за 2021 г. по ресори, местните парламентаристи имаха възможността да дадат своите мнения и предложения. В залата бяха направени множество изказвания в подкрепа на предложения Бюджет от общинските съветници на ПП ГЕРБ, ПП Атака и ДПС. Всички те се обединиха около тезата за неговата амбициозна програма по отношение на инвестициите и цялостната визия за развитие на общината. Високата оценка за добрата работа на Общинския екип по изготвяне на Бюджета не беше спестена от нито една политическа сила. Добрите резултати от работата на ръководството на Общината, в лицето на кмета Николай Грозев, с държавната власт и привлечените допълнителни средства за инфраструктура от правителството, бяха отбелязани със задоволство от съветниците.
„Рекордният бюджет от 41 273 690 лв. обезпечава всички функции и дейности. Планираните капиталови разходи и текущи ремонти надхвърлят 10 млн. лв. Извън този бюджет за ремонт на общинска ВиК структура и пречиствателна станция, за ремонт на жп гарата в града, за училища по линия на Министерство на спорта, за пътища от общинска пътна мрежа, привлечените средства са над 40 000 000 лв. Това е успех на екипа ми и на цялата Общинска администрация и е в резултат на подкрепата от правителството.“ – каза в своето изказване кметът Николай Грозев, като завърши с думите: „Нуждаем се от единство в тези трудни времена, за да преодоляваме по-лесно проблемите, които ни връхлитат. Пожелавам успех на всички. Бъдете здрави!“