Иновативни решения в Община Нова Загора

По инициатива на ръководството на Община Нова Загора, кметът Николай Грозев се срещна с инж. Сашо Глушков – ръководител на КЕЦ – Нова Загора и Даньо Данев – ръководител група „Ново присъединяване и текущо обслужване на клиенти“. Те обсъдиха възможностите за инвестиране от Общината в изграждане на системи от възобновяеми енергийни източници за нуждите на общинската болница, детските градини и другите социални заведения в град Нова Загора. С това предложение, целта на Общината е да се търсят иновативни решения в бъдеще за снижаване на разходите за електроенергия на институциите в дългосрочен план и създаване на по-добри условия за работещите и ползващите услугите им.