Ново енергоспестяващо осветление в община Нова Загора

Програмата за въвеждане на енергийно ефективни мерки на територията на община Нова Загора продължава с нови иновативни решения на кмета Николай Грозев и неговия екип. Освен продължаване на санирането в гр. Нова Загора, тече проучване за проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения в Общинската болница, детски градини и социални заведения.
В допълнение, ръководството на Общината взе решение за поетапна подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо лед такова, което ще доведе до снижаване на разходите за електроенергия и ще даде възможност за увеличаване на часовата зона на работа.
Кметът Николай Грозев съобщи, че до края на април ще бъдат подменени поетапно 800 бр. тела и лампи с такива от ново поколение по улиците на Нова Загора и други населени места от Общината. Паралелно с това, ще се удължава и времето на осветеност в тъмната част на денонощието.